Geschiedenis

Op 21 november 2009 bestond de Vereniging als één van de oudste in Nederland 75 jaar! Vandaar dan ook dat ze nog een eigen vaandel heeft.

Toen de Vereniging werd opgericht zag de paardenwereld er wel even anders uit. Om aan geschikte paarden te komen, stimuleerde de Overheid de paardenfokkerij. Van fokkers werd verwacht geschikte merries en hengsten te selecteren. Niet voor de wedstrijdsport, maar voor boerderijwerk en dienst in het leger. Er waren toen immers nog geen tractoren.
oude_foto
Op een door de Federatie voor de Paardensport georganiseerde bijeenkomst waren de heer Bearda uit Hurdegaryp en de heer Riedstra uit Ryptsjerk aanwezig. (Voor de Hurdegarypers: de heer Bearda woonde op de boerderij ‘De Oare Ein’. Hier zie je vandaag de dag nog de ringen in de muur zitten, waar de paarden aan vast werden gezet.) Beide heren en hun familie hebben veel betekend voor de vereniging.

Leden van de Ypeyruiters kregen instructie achter Motel Hurdegaryp. Deze werd gegeven door de opperwachtmeester van de Marechaussee.
Al in de beginjaren deden de ruiters mee aan de Nederlandse Kampioenschappen. Al waren deze in Den Haag en ook al was men soms dagen onderweg.
Een niet te vergeten wapenfeit was in 1985 deelname van een groep meisjes (waaronder Jiska van den Akker) aan het nationaal kampioenschap viertallen in Ermelo: een 5e plaats!